Ekonomifakta

Heckscher-Ohlin-modellen

Senast uppdaterad: 2023-08-22

Heckscher-Ohlin-modellen är en ekonomisk teori som förklarar internationell handel utifrån skillnader i produktionsfaktorer mellan länder. Den utvecklades av Eli Heckscher och Bertil Ohlin och bygger på antagandet att länder skiljer sig i tillgången på produktionsfaktorer som arbetskraft, kapital och naturresurser.

I modellen anses ett land ha en komparativ fördel i produktionen av en vara som använder dess relativt överflödiga produktionsfaktor. Till exempel, om ett land som Sverige har relativt mycket högutbildad arbetskraftarbetskraft: och kapitalkapital:, medan ett land som Frankrike har relativt mycket odlingsbar mark och naturresurser, kommer Sverige att vara mer benäget att specialisera sig på produktion av varorvaror: som kräver mycket kvalificerad arbetskraftarbetskraft: och kapitalintensiva processer, medan Frankrike kommer att specialisera sig på varorvaror: som drar nytta av dess naturresurser.

I detta fall kan Sverige producera avancerade teknologiprodukter som kräver högkvalificerad arbetskraftarbetskraft: och kapitalkapital:, medan Frankrike specialiserar sig på att producera jordbruksbaserade produkter, till exempel vin eller livsmedel. Eftersom Sverige har en överflödande tillgång på arbetskraftarbetskraft: och kapitalkapital:, kan de producera dessa varorvaror: mer effektivt och till lägre kostnader än Frankrike. Å andra sidan kan Frankrike producera jordbruksprodukter mer effektivt på grund av sitt överflöd av naturresurser.

Genom att handla med varandra kan Sverige och Frankrike dra nytta av sina komparativa fördelarkomparativa fördelar:. Sverige kan exportera sina högteknologiska produkter till Frankrike och importera jordbruksprodukter till lägre kostnadkostnad: än om de skulle försöka producera dem själva. På samma sätt kan Frankrike dra nytta av att importera högteknologiska produkter från Sverige istället för att själva producera dem.

Sammanfattningsvis förklarar Heckscher-Ohlin-modellen att internationell handel kan förklaras genom skillnader i produktionsfaktorerproduktionsfaktorer: mellan länder. Länder specialiserar sig på varorvaror: som använder deras överflödiga produktionsfaktorerproduktionsfaktorer:, vilket leder till ökad effektiviteteffektivitet: och välfärdvälfärd: genom handel.

Senast uppdaterad: 2023-08-22

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori