Ekonomifakta

New Trade Theory

Senast uppdaterad: 2023-08-22

New Trade Theory (NTT) är en ekonomisk teori som utvecklades för att förklara internationell handel genom att inkludera faktorer som nätverkseffekter, skalekonomier och differentiering av produkter. Teorin utmanar den traditionella idén om komparativa fördelar som den enda drivkraften bakom internationell handel.

En central idé inom NTT är att vissa branscher kan dra nytta av skalekonomier, vilket innebär att produktion av större volymer leder till lägre genomsnittliga produktionskostnader. Exempelvis kan hög teknologiindustri vara benägen att ha betydande skalekonomier. Sverige och Frankrike kan fungera som exempel. Sverige har specialiserat sig på att producera högteknologiska produkter, och genom att utnyttja skalekonomier kan de producera dessa varorvaror: mer kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt. Frankrike, å andra sidan, kan vara specialiserat på produktion av lyxiga modeprodukter, som också kan gynnas av skalekonomier, särskilt i samband med varumärkesbyggande och marknadsföring.

Nätverkseffekter är också en viktig aspekt inom NTT. Dessa uppstår när värdet av en produkt ökar när fler människor använder den. Till exempel, om Sverige producerar smartphones och har ett försprång i teknologi och design, kan konsumenterna lockas till deras produkter på grund av nätverkseffekterna av att vara en del av samma ekosystem av appar och tjänstertjänster:. På samma sätt kan Frankrike, med sin starka modeindustri, dra nytta av nätverkseffekter där efterfråganefterfrågan: ökar när fler konsumenter intresserar sig för deras varumärken och stilar.

New Trade Theory understryker alltså att internationell handel kan drivas av mer än bara komparativa fördelarkomparativa fördelar:. Faktorer som skalekonomier och nätverkseffekter kan skapa incitament för länder att specialisera sig och handla med varandra, vilket påverkar handelsmönster och ekonomisk tillväxttillväxt: på global nivå.

Senast uppdaterad: 2023-08-22

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori