Ekonomifakta

Marginalnytta

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Var är marginalnytta? Marginalnyttan av någonting kan beskrivas som den nytta en individ får av att konsumera ytterligare en enhet av en vara. Avtagande marginalnytta är ett antagande som ofta används inom nationalekonomin för att förstå konsumtion. Antagandet innebär att ju fler enheter vi konsumerar av någonting, desto mindre nytta får individen av ytterligare en enhet.

Antagandet kring avtagande marginalnytta går också att illustrera grafiskt, i grafen nedan ser du nytta som en enhet på y-axeln samt kvantiteten som en enhet på x-axeln. Ju fler enheter som individen får ju mindre nytta får individen vilket går att se genom att kurvan planar ut. Lutningen på kurvan (eller derivatan) visar då den extra nytta som en individ får av att konsumera ytterligare en enhet. För att matematiskt beräkna marginalnyttan tar man helt enkelt förändringen i total nytta dividerat med förändringen i antalet enheter av den konsumerade varan.

Loading

En brant kurva indikerar kraftigt ökad nytta medan en plan kurva indikerar en lägre nytta. Ett exempel som ofta används för att förklara avtagande marginalnytta är kvantiteten pengarpengar:. För en fattig person kan en extra krona vara extremt mycket värd medan nyttan av en extra krona för en rik person är ytterst begränsad. För ytterligare djupdykning kring ämnet marginalnytta går det även läsa följande artikel skriven av Ekonomifakta.

Senast uppdaterad: 2023-08-17

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori