Ekonomifakta

Ersättning i en marknadsekonomi

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Hur fungerar ersättning i en marknadsekonomi? I en marknadsekonomi får produktionsfaktorer ersättning genom försäljning av varor och tjänster på marknaden. Produktionsfaktorerna är arbete, kapital och naturresurser som används för att producera varor och tjänster. Dessa faktorer får ersättning i form av lön för arbete, ränta för kapital och hyra för naturresurser.

Priset på dessa produktionsfaktorerproduktionsfaktorer: bestäms av marknadskrafterna, dvs utbudutbud: och efterfråganefterfrågan:.

Sambandet mellan produktionsfaktorerproduktionsfaktorer: och deras ersättning är viktiga för samhällsekonomin av flera skäl. För det första påverkar de produktionsfaktorerna som används hur mycket varorvaror: och tjänstertjänster: som kan produceras. Till exempel, ju mer kapitalkapital: som används i produktionen, desto mer kan produceras. För det andra påverkar ersättningen för produktionsfaktorerproduktionsfaktorer: hur mycket människor vill använda dessa faktorer. Till exempel, om lönerna för en viss yrkeskategori är för låga, kan det minska incitamentet för människor att välja det yrket.

Senast uppdaterad: 2023-08-17

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori