Ekonomifakta

Fri marknad, oligopol och monopol

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Vad finns det för olika typer av marknader? Inom nationalekonomisk teori kan man urskilja tre typer av marknader som i olika grad är utsatta för konkurrens. Den fria marknaden består av en stor mängd företag som konkurrerar om att sälja varor eller tjänster. Monopol innebär att det endast finns en aktör som erbjuder en viss typ av vara eller tjänst. Oligopol är ett mellanting med några få aktörer. På denna sida kommer vi att gå igenom de olika typerna av marknader.

Fri marknad

En marknadmarknad: som präglas av fri konkurrenskonkurrens: kännetecknas ofta av låga inträdesbarriärer och pressade priser. För att förstå fri konkurrenskonkurrens: kan man föreställa sig ett torg med försäljare där alla säljer samma vara. Eftersom det inte finns någon skillnad i kvalitet mellan varorna och inte heller några andra faktorer som urskiljer försäljarna från varandra, kommer konsumenten att välja att köpa av den försäljare som erbjuder lägst pris. I teorin kommer därför priset på en marknadmarknad: med fri konkurrenskonkurrens: vara nära marginalkostnaden.

Oligopol

OligopolOligopol: innebär att det finns några få aktörer på marknaden. Konkurrensverket tar upp banker, flygbolag och livsmedelsgrossister som svenska exempel på oligopololigopol:. Få aktörer på marknaden ökar risken för otillåtna samarbeten som exempelvis karteller men det kan även få motsatt effekt och driva på konkurrensen genom ökad rivalitet mellan bolagen.

Monopol

Ett monopolmonopol: är en aktör som är ensam på marknaden med att sälja en specifik vara eller tjänst. Monopolistiska marknaden präglas ofta av höga inträdesbarriärer. Det är alltså svårt för företagföretag: att etablera sig. Detta kan till exempel bero på att det enligt lag inte får finnas mer än en aktör. Ett svenskt exempel är Systembolaget som är den enda aktören i Sverige som enligt lag får sälja alkohol. Det är även svårt för företagföretag: att etablera sig om det krävs ett högt startkapital för att ta sig in på markanden. När detta kombineras av en låg marginalkostnad kallas det för ett naturligt monopolmonopol:. Tidigare exempel på naturliga monopolmonopol: är elnätet och järnvägen. Kostnaden för att bygga ett elnät eller en järnväg är väldigt hög, att sedan använda sig av det kostar inte lika mycket. Detta stärker ställningarna för aktörer som redan tagit sig in på markanden och skapar en barriär för andra aktörer. Idag är varken elnätet eller järnvägen ett monopolmonopol: i Sverige. Eftersom ett monopolmonopol: inte behöver konkurrera med andra företagföretag: kan de ta mer betalt för sina varorvaror: och tjänstertjänster:. De har inte heller samma krav på att förnya eller förbättra och driver därför inte på utvecklingen i samma takt som företagföretag: under fri konkurrenskonkurrens:. MonopolMonopol: är inte olagligt men ofta regleras priserna så att monopolet inte ska kunna utnyttja sin position. Ibland kan ett företagföretag:monopolmonopol: genom att göra en innovationinnovation: och sedan ta patentpatent: på den innovationen. Detta innebär att företaget under en begränsad tid är ensamma på marknaden om att sälja sin vara och kan på så vis få avkastningavkastning: på den investeringinvestering: som gjorts på att ta fram innovationen.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-08-17

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori