Ekonomifakta

Läget i ekonomin - maj

Publicerad: 2016-06-01

Under maj föll det allmänna stämningsläget i ekonomin vilket visar sig i att Barometerindikatorn backade med 1,8 enheter. Läget har därför gått från att vara starkt till neutralt. Arbetsmarknaden fortsatte dock att utvecklas väl, arbetslösheten sjönk och antalet personer som varslades om uppsägning ligger på en fortsatt låg nivå.

Barometerindikatorn bedöms nu vara neutral istället för stark. Indikatorn föll för fjärde månaden i rad och samtliga delindikatorer uppvisade försämringar. Företagen är dock mer optimistiska jämfört med hushållen vars indikator ligger på 96,0. Hushållens syn på utvecklingen av såväl den egna privatekonomin som Sveriges ekonomi blev mer pessimistisk under maj.

ArbetsmarknadenArbetsmarknaden: å andra sidan uppvisade en god utveckling under april. Arbetslösheten sjönk med 1,0 procentenheter under månaden och hittills i år har 5 700 färre varslats om uppsägning jämfört med samma tidsperiod 2015.

I övrigt kan vi notera amorteringskravet för svenska bolån börjar gälla idag. Någon rusning för att köpa bostad före första juni, motsvarande den som observerades i fjol, blev det dock inte.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – maj

av Christian Holmström

Publicerad: 2016-06-01

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi