Ekonomifakta

Läget i ekonomin - juni

Publicerad: 2017-07-05

Sommarvärmen har infunnit sig både vädermässigt och i ekonomin vilket visar sig i att Barometerindikatorn tar ett kliv upp med 0,4 enheter till 112,1. Under månaden utvecklades de flesta indikatorer i positiv riktning undantaget industriproduktionen som backade.

Under juni lyckades Stockholmsbörsen ta sig upp till nytt all-time-high, antalet personer som varslades om uppsägning var fortsatt få och bedömningarna av exportorderstockens storlek blev mer optimistiska. Även räntespreaden mellan Tyskland och GIIPS-ländernaGIIPS-länderna: föll under juni och närmar sig en nivå där läget kan betraktas som neutralt. Flera indikatorer pekar på att ekonomien går bra just nu.

Industriproduktionen går dock i motsatt riktning och föll med 2,4 procent jämfört med föregående månad. På årsbasis återfanns en blygsam ökning om 0,8 procent. Nivån på produktionen är alltjämt låg och läget är fortsatt svagt.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - juni

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-07-05

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi