Ekonomifakta

Läget i ekonomin – december

Publicerad: 2019-01-10

Under december föll Stockholmsbörsen med 6 procent jämfört med föregående månad. Kurserna är därmed nere på samma nivå som i slutet av 2016. Övriga indikatorer i månadens utgåva av läget i ekonomin förändrades endast marginellt.

Barometerindikatorn, som visar på det allmänna stämningsläget i ekonomin, låg kvar på 106,3 under december. Förra månadens analys av utvecklingen står sig, det är alltjämt tillverkningsindustrin som håller upp högkonjunkturen. Arbetslösheten var oförändrad på 5,5 procent under november, räntespreaden låg kvar på 2,0 under december och övriga indikatorer uppvisade endast marginella förändringar.

Stockholmsbörsen var det variabel som uppvisade störst förändring. Börsen backade med 6 procent under december. Det innebar att året avslutades i nivå med slutet av 2016. Under årets tre sista månader föll Stockholmsbörsen med drygt 14 procent.

Loading

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – december

av Christian Holmström

Publicerad: 2019-01-10

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi