Ekonomifakta

Investeringskvot – internationellt

Senast uppdaterad: 2023-12-11

Det som produceras i ett land kan antingen konsumeras, säljas till utlandet eller investeras för att kunna öka produktionen i framtiden. En god investeringsnivå är en nödvändighet för att inte tappa i konkurrenskraft.

Loading

Investeringskvoten beskriver hur mycket som investeras i förhållande till ekonomins storlek. Det handlar om hur mycket resurser som läggs på nya maskiner till industrin, ny infrastrukturinfrastruktur:, nya byggnader och så vidare. Investeringarna som görs idag påverkar hur mycket ekonomin kan producera i framtiden.

Om investeringsnivån är låg föråldras och slits produktionsapparaten ned. FöretagFöretag: som inte hänger med i den tekniska utvecklingen riskerar då att tappa i konkurrenskraftkonkurrenskraft: både på den inhemska marknaden och internationellt.

Investeringskvoten är konjunkturkänslig . Under nedgångar finns ofta vare sig behov eller resurser till att modernisera och utöka produktionsapparaten. För att ta viss hänsyn till sådana svängningar presenteras ett medelvärde för investeringskvoten, det vill säga investeringarna i förhållande till BNP . Som framgår ligger Sverige en bra bit över EUEU:-genomsnittet. Investeringskvoten ligger idag ungefär på samma nivå som innan finanskrisen 2008-2009 i Sverige. Inom EUEU: var investeringarna något lägre än i Sverige efter finanskrisen. Om man studerar investeringarna exklusive bostadsinvesteringar har Sverige legat en bit över EUEU: ända sedan mitten av 1990-talet.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-12-11

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi