Ekonomifakta

Avmattning i ekonomin

Publicerad: 2019-03-27

Konjunkturinstitutet bedömer att BNP kommer att växa med 1,5 procent i år. Man konstaterar samtidigt att konjunkturtoppen nu ligger bakom oss och att det dessutom finns osäkerhetsmoment som kan dämpa utvecklingen ytterligare.

Enligt dagens prognos från Konjunkturinstitutet talar det mesta för att kulmen på högkonjunkturen nu ligger bakom oss. Även om resursutnyttjandet fortfarande är högt och högkonjunkturen kommer att bestå en tid framöver, är ekonomin inne i en tydlig avmattningsfas. BNP väntas öka med 1,5 procent under 2019 och BNP per capita med 0,5 procent. Dessa tillväxttal ligger klart under de historiska genomsnitten för de senaste 25 åren.

Att tillväxten växlar ner jämfört med föregående år tillskrivs framför allt dämpade investeringar . Inte minst fortsätter bostadsinvesteringarna att minska, även om nivån fortsatt är jämförelsevis hög.

Internationellt finns också ett antal osäkerhetsmoment som kan ge negativa återverkningar. Bland annat tar Konjunkturinstitutet upp USA:s handelspolitikhandelspolitik: där det visserligen pågår förhandlingar med Kina, men där hotet om ytterligare tullhöjningar kvarstår. Dessutom finns det alltjämt en risk att USA inför biltullar gentemot EUEU:.

Den största osäkerhetsfaktorn i vår närregion utgörs dock av brexit. I sin prognosprognos: räknar Konjunkturinstitutet med att Storbritanniens EUEU:-utträde sker under ordnade former, men i dagsläget är detta fortfarande oklart. Skulle det bli en hård brexit kommer detta inverka negativt på svensk ekonomi, både genom störningar i utrikeshandeln och turbulens på de finansiella marknaderna.

Läs mer i vår faktabank: Prognoser om ekonomin

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2019-03-27

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi