Ekonomifakta

Sveriges handelspartners

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Svensk exportindustri är beroende av utvecklingen i Europa. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Tyskland, Norge och USA våra två största varuexportmarknader.

Loading

Totalt uppgick den svenska varuexporten till 2 103 miljarder kronor år 2023. Tyskland, Norge, USA, Danmark och Finland var de länder som vi exporterade mest till.

Loading

Sett till världsdelar är Europa den största marknaden för svenska exportvaror . År 2023 uppgick exporten dit till 1 540 miljarder kronor. En stor del av detta, 1 152 miljarder kronor, utgjordes av exportexport: till andra EUEU:-länder.

Varuexporten till Asien uppgick till 233 miljarder kronor, vilket nästan motsvarar exporten till Nord- och Sydamerika sammantaget. Den enskilt största marknaden i Asien är Kina följt av Japan och Sydkorea.

Över 80 procent av varuimporten kommer från länder i Europa. Framför allt importerar vi mycket från Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark. I importstatistiken räknas inte varans ursprungsland, utan det land där varan förtullades, dvs formellt ”släpptes in” på EUEU::s inre marknadmarknad:. Det betyder att om en vara från ett icke EUEU:-land först förtullas i ett annat EUEU:-land och därefter skickas vidare till Sverige, blir avsändarlandet inte det land varan ursprungligen exporterades från. Av den anledningen kan man säga att importen från EUEU: överskattas i dessa siffror. Hur stort detta problem är går dock inte att säga.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-03-18

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi