Ekonomifakta

Vårdcentraler i privat regi

Senast uppdaterad: 2024-01-05

Andelen vårdcentraler som drivs i privat regi har ökat från 26 procent år 2007 till 46 procent år 2022. Vanligast är det i Stockholm, där drygt 70 procent av alla vårdcentraler drivs i privat regi. Ovanligast är det i Västerbotten och Örebro, där endast lite drygt var tionde vårdcentral drivs privat.

Loading

Primärvården är ofta den del av sjukvården som patienter först kommer i kontakt med när de söker vård. Den svarar för medicinsk behandling, förebyggande insatser och rehabilitering som inte kräver sjukhus- eller specialistvård. Stommen i primärvården utgörs av landets drygt 1 200 vårdcentraler. År 2022 drevs knappt 46 procent av dessa i privat regi.

Antalet vårdcentraler har ökat med 23 procent sedan 2007 då Halland blev först i landet med att införa vårdvalvårdval:. Under samma period, 2007-2022, har antalet vårdcentraler i privat regi mer än fördubblats. Ökningen skedde primärt under de år som allt fler regioner införde vårdvalvårdval:, det vill säga mellan 2007 och 2010.

Hur vanligt det är med vårdcentraler i privat regi skiljer sig åt mellan olika regioner. Vanligast är det i Stockholm där 70 procent drivs privat. Även Västmanland och Halland, som båda var tidiga med att införa vårdvalvårdval:, ligger högt. Ovanligast med privata alternativ är det i Norrbotten, Örebro och Västerbotten.

Senast uppdaterad: 2024-01-05

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande