Ekonomifakta

Omsorgen i privat regi

Senast uppdaterad: 2023-10-23

År 2022 köpte Sveriges kommuner in verksamhet inom omsorgen för 57 miljarder kronor, vilket motsvarar 19,6 procent av verksamhetens kostnader. Privata företag levererade strax över 80 procent av den omsorg som köptes in.

Loading

Den kommunala omsorgssektorn inkluderar bland annat äldreomsorg, hjälp för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, vilket bland annat inkluderar missbrukarvård, samt riktade insatser såsom flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder.

Under år 2022 köpte kommunerna nästan16 procent av omsorgsverksamheten från privata företagföretag:. Kommunerna köpte också 1,6 procent av omsorgsverksamheten av den offentliga sektorn. Totalt sett köpte kommunerna in 19,6 procent av omsorgsverksamheten vilket motsvarar strax över 57 miljarder kronor under år 2022.

Köp av verksamhetKöp av verksamhet: innebär att den ansvariga kommunen köper tjänstertjänster: från en annan aktör, det betyder att en annan aktör driver verksamheten men den ansvarige kommunen fortfarande finansierar verksamheten. Annan aktör är oftast ett privat företagföretag:. Det kan också vara en offentlig aktör, till exempel kommunägda företagföretag:, kommunalförbundkommunalförbund:, landsting eller staten. Kommuner får köpa verksamhet från landsting men hur detta får ske regleras i speciallagstiftning. Fyra av fem köp gör kommunerna från privata företagföretag:.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-10-23

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande