Ekonomifakta

Kommunal utbildning i privat regi

Senast uppdaterad: 2023-10-24

Andelen av kommunernas skolverksamhet som drivs av privata aktörer har stadigt ökat under 2000-talet, om än från låga nivåer. Under år 2021 utfördes 13,7 procent av den pedagogiska verksamheten genom privata företag men med kommunen som finansiär.

Loading

Skolan som drivs i kommunal regi inkluderar bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, kommunal vuxenutbildning, fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg.

Skolsektorn drivs av valfrihet, det vill säga, det är eleverna som väljer vilken skola de vill gå till. Alla elever har en skattefinansierad skolpengskolpeng: som följer med till den skola som eleven väljer. Det är så skolor finansieras, kommunal skola som friskolafriskola:. Skolpengen till fristående skolor beräknas utifrån kommunens budgeterade kostnadkostnad: för sin skolverksamhet vilket innebär att skolpengen är lika stor oavsett om man väljer en kommunal eller fristående skola. I vissa fall kan däremot skolpengen innehålla ett tilläggsbelopp för elever som exempelvis har behov av särskilt stöd.

Under år 2022 utfördes 13,7 procent av den pedagogiska verksamheten genom privata företagföretag:. Det innebär att en åttondel av skolverksamheten finansierades av kommunerna men utfördes av privata företagföretag:. Kommunerna finansierade också 1,4 procent av verksamheten via kommunens egna kommunala företagföretag:, andra kommuner, kommunalförbundkommunalförbund:, landsting och stat. Totalt sett finanserades 18,7 procent av skolverksamheten på detta sätt.

Köp av verksamhetKöp av verksamhet: innebär att den ansvariga kommunen normalt sett köper tjänstertjänster: från en annan aktör, det innebär alltså att kommunerna finansierar verksamheten men att en annan aktör utför tjänsten. Inom skolsektorn handlar det oftast om att en friskolafriskola: utför skolverksamheten samtidigt som kommunen finansierar den genom skolpengen. Annan aktör inkluderar till exempel ett privat företagföretag:. Det kan också inkludera ideella föreningar och stiftelser eller kommunägda företagföretag:. Kommuner får finansiera verksamhet från andra delar av den offentliga sektorn men hur detta får ske regleras i speciallagstiftning.

Senast uppdaterad: 2023-10-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande