Ekonomifakta

Äldreomsorg i privat regi

Senast uppdaterad: 2023-08-18

Privata utförare utgör en betydande del av äldreomsorgen. Dryga 25 procent av hemtjänsten och knappa 21 procent av platserna på äldreboendena tillhandahålls av privata utförare.

Loading

År 2021 var drygt 232 000 personer, 65 år eller äldre, beviljade hemtjänst och ytterligare nära 83 000 bodde permanent i särskilt boende för äldre. En stor del av denna omsorg tillhandahålls av privata utförare. Inom hemtjänsten handlar det om 25,3 procent av samtliga hemtjänsttimmar i landet. Skillnaderna mellan länen är däremot stor. Medan 62,5 procent av hemtjänsttimmarna i Stockholms län utförs i privat regi, rör det sig endast om 3,8 procent av timmarna i Norbottens län.

De regionala variationerna är också stora sett till äldreboendena. I såväl Stockholms som Gotlands län tillhandhåller privata utförare hälften av platserna för äldre med särskilt boende, medan det i Jönköpings län är under 1 procent.

Notera att du under flikarna nedan kan ta del av mer detaljerade sifferunderlag till diagrammen.

  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
Loading

Senast uppdaterad: 2023-08-18

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande