Ekonomifakta

Företagens överlevnadsgrad - internationellt

Senast uppdaterad: 2022-11-04

Av de Svenska företag som startades 2018 var 88,4 procent fortfarande verksamma efter två år. Jämfört med andra europeiska länder är överlevnadsgraden hög.

Loading

Diagrammet visar företagens överlevnadsgrad för ett antal länder. Överlevnadsgraden är den andel av de nystartade företagen ett visst år som fortfarande är verksamma efter två år. Variabeln visar hur det går för nystartade företag i olika länder . Detta ger en indikation på hur den entreprenöriella aktiviteten i ett land ser ut. Variabeln kan också tolkas som ett mått på företagsklimatet i landet.

I Litauen var det år 2020 endast drygt 47 procent av de företagföretag: som startade 2018 som överlevt de två första verksamhetsåren. I Sverige, som har näst högst överlevnadsgrad bland de länder där data finns tillgänglig, är det i stället 88,4 procent som fortfarande är verksamma efter två år.

Generellt är överlevnadsgraden högre inom industrisektorn än tjänstesektorn. Detta kan bero på att kostnaderna för att starta ett industriföretag är högre än ett tjänsteföretag. Därför finns det mer utrymme för "trial and error" inom tjänstesektorn.

Senast uppdaterad: 2022-11-04

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande