Ekonomifakta

Nystartade företag - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-01-10

Hur många nya företag som startas i ett land är en indikator på hur företagandet ser ut i olika länder. Jämfört med andra europeiska länder startas förhållandevis få företag i Sverige.

Loading

Diagrammet visar nystartade företagföretag: som andel av den totala företagsstocken under 2021. Det ger en bild av hur nyföretagandet ser ut i ett internationellt perspektiv. I Sverige startas jämförelsevis få nya företagföretag:. År 2021 låg Litauen i topp. Att nyföretagandet är starkt i flera östeuropeiska länder kan bero på att strukturomvandlingen fortfarande är hög i dessa ekonomier.

Jämför man nyföretagandet med företagens överlevnadsgrad blir bilden dock en annan. Litauen som toppar listan över nystartade förtag, är det land i Euopra där företagen har lägst överlevnadsgrad . I Sverige är andelen nystartade företage som är verksamma efter två år jämförelsevis hög. Det startas alltså förhållandevis få företagföretag: i Sverige men de överlever å andra sidan i högre grad än företagföretag: i andra länder.

Generellt kan även sägas att det är fler företagföretag: som startas inom tjänstesektorn än inom industrisektorn. Detta beror på de lägre initiala kostnaderna för att starta ett tjänsteföretag.

Entreprenörskap blir alltmer erkänt som en drivkraft bakom tillväxttillväxt:, produktivitetproduktivitet: och innovationinnovation:. Därför har OECDOECD: och EurostatEurostat: gemensamt tagit initiativ att förbättra statistiken på området. Detta arbete är dock ännu inte i mål och det finns fortfarande endast begränsad statistik för vissa länder och år.

Senast uppdaterad: 2024-01-10

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande