Ekonomifakta

Aktieförmögenhet

Senast uppdaterad: 2024-03-19

Under det andra halvåret 2023 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 11 040 miljarder kronor. Det var en ökning med 5,8 procent jämfört med den första halvan av 2023.

Loading

Den svenska aktieförmögenheten har stigit kraftigt sedan 1999. Förmögenhetens storlek under enskilda år är känslig för konjunkturen. Vi ser tydligt spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av10-talet.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCBSCB::s statistik med ett samlat innehav på 4 133 miljarder kronor. Den kategorin är dock inte fördelad per sektor, utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 3 446 miljarder kronor under andra halvåret av 2023. Även den kategorin ska tolkas med viss försiktighet, efttersom den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolaginvestmentbolag: och övriga finansiella bolag. Det är företagföretag: som placerar pengarpengar: de lånat eller förvaltar åt någon annan. Det är till exempel vanligt att svenska hushåll äger fondandelar där själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieaktie:ägande uppgick till 11,8 procent av den totala aktieförmögenheten under andra halvåret 2023.

Senast uppdaterad: 2024-03-19

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi