Ekonomifakta

Finansiella systemets funktioner

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Det finansiella systemet består av banker och andra finansiella företag, exempelvis försäkringsbolag, värdepappersföretag och bostadsinstitut. Till systemet hör också finansiella marknader till exempel aktie- och obligationsmarknaden, samt de tekniska system som krävs för att göra betalningar och utbyta värdepapper.

Det finansiella systemet har tre huvudsakliga uppgifter som alla är centrala för att Svergies ekonomi ska fungera och växa:

Senast uppdaterad: 2024-04-29

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi