Ekonomifakta

Banksektorn

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Den svenska banksektorn har ökat i omfattning de senaste 20 åren. Idag uppgår bankernas totala tillgångar till drygt 19 000 miljarder kronor. Det är närmare tre gånger så mycket som Sveriges årliga BNP. I början av 2000-talet var motsvarande siffra ungefär 5000 miljarder kronor eller 1,8 gånger BNP.

Loading

Banksektorn består i huvudsak av privata affärsbanker med storbankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank som dominerande aktörer. Den svenska banksektorn har ökat betydligt de senaste 20 åren, från 5000 miljarder kronor till dryga 19 000 miljarder kronor. Ett sätt att mäta storleken på banksektorn är att sätta det monetära finansinstitutens (MFI) totala tillgångar i förhållande till BNPBNP:. Baserat på det måttet har banksektorn nästintill fördubblats i storlek, från 1,8 gånger till närmare tre gånger Sveriges årliga BNPBNP:, sedan år 2000. Den här beror framförallt på att bankerna har ökat sin utlåning, både i Sverige och utomlands. De tre storbankerna har sedan mitten av 1990-talet utökat sin verksamhet internationellt, framförallt i Norden och Baltikum.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi