Ekonomifakta

Enkla jobb – internationellt

Senast uppdaterad: 2023-05-02

Sverige är det land inom EU som har lägst andel enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan. Bland EU-länderna varierar andelen från Sveriges nivå om drygt fyra procent till Lettland på knappt 13 procent.

Loading

Det internationella systemet ISCO-08 används för att klassificera jobb beroende på hur kvalificerade de är. Totalt finns det 436 olika indelningar fördelade under tio huvudgrupper. Vad som skiljer huvudgrupperna åt är främst kraven på utbildningutbildning: och specialisering. Gruppen med lägst kvalificering innefattar de yrken som brukar kallas för enkla jobb. Reklamutdelare, handpaketerare och köksbiträden är exempel på jobb som kategoriseras som enkla. Det innebär inte att jobben i sig är lätta att utföra utan att inträdeskraven är relativt låga.

Andelen jobb med låga utbildningskrav varierar betydligt mellan olika länder. Inom EUEU: är det till exempel vanligare med enkla jobb i Sydeuropa, men även länder som Danmark och Frankrike ligger över genomsnittet.

Vanligast förekommande är enkla jobb i Lettland där de utgör 12,9 procent av alla jobb. Genomsnittet för hela EUEU: ligger på 8,3 procent och minst vanligt förekommande är enkla jobb i Sverige där de endast utgör drygt fyra procent av samtliga jobb.

Att Sverige har få enkla jobb kan höra samman med att vi har en sammanpressad lönestruktur med höga ingångslöner . Sverige är ett av de länder med lägst lönespridning i OECD när man jämför medianlönen med lönen för de 10 procent som tjänar minst. Höga ingångslöner kan göra att lågproduktiva jobb slås ut då det inte blir ekonomiskt lönsamt att anställa personer på den typen av tjänstertjänster:.

Senast uppdaterad: 2023-05-02

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad