Ekonomifakta

Varsel om uppsägning

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Antalet varsel steg i april jämfört med föregående månad. Efter att ha ökat kraftigt under coronapandemin sjönk antalet varsel tillbaka, men i takt med att konjunkturen började vika under år 2022 ökade också antalet varsel igen.

Loading

Vad är varselvarsel:?

Antal varselvarsel: kan ses som en indikation om hur arbetsmarknadenarbetsmarknaden: kommer utvecklas framöver. VarselVarsel: innebär att en arbetsgivarearbetsgivare: förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget. Enligt främjandelagen måste alla arbetsgivarearbetsgivare:, både privata och offentliga, lämna uppgifter om varselvarsel: till Arbetsförmedlingen om det rör sig om minst fem uppsägningar. Alla varselvarsel: leder dock inte till faktiska uppsägningar.

Ökat antal varselvarsel: de senaste månaderna

Coronapandemins effekter syns tydligt i antalet varselvarsel: per månad, som visas i diagrammet här ovanför. Under andra halvan av 2020 och 2021 föll de tillbaka till en relativt låg nivå. De senaste månadena har varslen sakta börjat stiga igen. Hur utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige du kan läsa mer om här .

Kraftig ökning av varsel under pandemin

Antalet varselvarsel: om uppsägning ökade tydligt redan tidigt under coronapandemin och översteg 42 400 personer mot slutet av mars. Utvecklingen fortsatte i april då över 26 700 personer varslades om uppsägning. Båda månaderna visar på varseltal som överstiger de senaste två varseltopparna i modern tid. Även antalet varselvarsel: som leder till uppsägning ligger högt enligt en uppföljning av Arbetsförmedlingen. Mer än varannan, 56 procent, av de varslade under mars och april hade blivit uppsagda tre månader senare. Motsvarande siffra under finanskrisen uppgick till 51 procent för perioden oktober 2008 till juni 2009.

Hotell- och restaurangbranschen liksom företagföretag: inom resetjänster och uthyrning var de branscher som träffades hårdast under krisens första månad. Gemensamt stod de för kring hälften av de inkomna varslen i mars.

Antalet varsel samvarierar med konjunkturen

VarselVarsel: är mycket konjunkturkänsliga och Sverige har tidigare haft två stora toppar under 1992 och 2008. Den senaste toppen inträffade i oktober och november 2008, strax efter Lehman Brothers konkurskonkurs: som blev startskottet för den efterföljande finanskrisen. Från juli till oktober 2008 ökade antalet varselvarsel: med 17 123 från en nivå på 2 398, vilket är en ökning med 715 procent. Under 90-talskrisens värst drabbade månad, i november 1992, varslades över 22 000 personer om uppsägning. Efter dessa kriser har antalet varselvarsel: fallit tillbaka till mer normala nivåer runt 5000 varselvarsel: per månad.

Senast uppdaterad: 2024-05-14

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad