Ekonomifakta

Arbetslöshet per län

Senast uppdaterad: 2024-05-14

I april uppgick arbetslösheten till 6,6 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften. I flertalet län minskade arbetslösheten något jämfört med mars.

Loading

Diagrammet här ovan visar antalet inskrivna arbetslösa per län och månad som andel av den registerbaserade arbetskraften. Du kan själv välja vilket län som visas och jämföra utvecklingen. Coronapandemin och de restriktioner som infördes för att begränsa smittspridningen bidrog till en kraftig ökning av arbetslösheten runt om i Sverige. Sedan dess har arbetslösheten sakta fallit tillbaka.

I april var arbetslösheten som högst i Skåne och Södermanland där den motsvarade 8,8 respektive 8,5 procent.

Att mäta antalet öppet arbetslösaöppet arbetslösa: och sökande i program med aktivitetsstöd inskrivna hos Arbetsförmedlingen är ett alternativt mått till det officiella arbetslöshetstalet som tas fram genom SCBSCB::s arbetskraftsundersökningar, AKU. Istället för urvalsundersökningar mäts hur många som aktivt söker jobb via myndigheten. Det gör det möjligt att få aktuella siffror för länen varje månad men måttet har även vissa begränsningar. De som är arbetslösa och söker jobb på andra sätt inkluderas inte i statistiken.

Här kan du läsa mer om olika definitioner på arbetsmarknaden .

Senast uppdaterad: 2024-05-14

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad