Ekonomifakta

Lönespridning

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Lönespridningen har i princip varit konstant sedan mitten av 2000-talet. En hög lön är ungefär dubbelt så hög som en låg lön. Efter skatt blir skillnaden ännu mindre på grund av att vi har en progressiv inkomstskatt.

Loading

Det finns olika sätt att visa hur stor lönespridningen är. Ett sätt är att använda sig av percentiler för att mäta skillnaden mellan låga och höga löner. En percentilpercentil: innebär att man rangordnar alla löner från lägst till högst och sedan grupperar lönerna i 100 grupper. Den tionde percentilen är den lönenivå som 10 procent av lönerna ligger under, det vill säga en låg lönlön:. På samma sätt är den 90:e percentilen den lönenivå som 90 procent av lönerna ligger under, en hög lönlön:. 80 procent av alla löner ligger alltså mellan den 10:e och 90:e percentillönen.

I diagrammet visas kvoten mellan en hög och en låg lönlön: samt mellan medianlönen och en hög respektive låg lönlön:. År 2022 var en hög lönlön: 61 procent högre än medianlönen. Medianlönen var i sin tur 37 procent högre än en låg lönlön:. Ett annat sätt att säga det på är att 80 procent av arbetstagarna hade löner som låg mellan 73 och 161 procent av medianlönen som låg på 34 200 kronor i månaden.

En internationell jämförelse av lönespridningen före skatt hittar du här .

Följer man utvecklingen sedan 1970 ser man att skillnaderna i lönlön: mellan de som tjänar minst och mest krympte fram till 1980-talet. Framför allt var det tjänstemännens löner som kom att bli alltmer lika. Mellan mitten av 1980-talet till ungefär 2008 kunde en viss ökning av lönespridningen noteras. Sedan dess har skillnaderna legat i stort sett stilla. De minskade löneskillnaderna för tjänstemännen i de nedre löneskikten under början av 1990-talet kan förklaras med att mer rutinbetonade och lågt betalda arbeten försvann i samband med de kraftiga rationaliseringarna. I och med stabiliseringen av arbetsmarknadenarbetsmarknaden: från 1990-talets mitt har spridningen i de lägre skikten återgått till 1975-års nivå. Under de senaste åren kan man se en gradvis minskning bland de högre lönerna för tjänstemän.

Loading

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad