Ekonomifakta

Kvinnliga företagare - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-07-03

Av Sveriges cirka 500 000 företagare är omkring var fjärde kvinna. Det är en mycket låg andel ur ett europeiskt perspektiv och ligger en bra bit under genomsnittet i EU. Högst andel kvinnliga företagare bland länderna i EU har Luxemburg, Cypern och Lettland, lägst är andelen i Serbien och Rumänien.

Loading

År 2023 var cirka 28 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EUEU:-snittet som samma år uppgick till cirka 33 procent. Sverige återfinns därmed tydligt i den nedre halvan av länder. Högst andel kvinnliga företagare återfinns i Luxemburg där omkring 45 procent av företagarna var kvinnor 2023. Längst ned på listan hamnar Serbien med endast 22,7 procent.

Ser man till andelen kvinnor som driver företagföretag: under en längre tidsperiod har trenden varit något ökande under stora delar av 2000-talet. Från en nivå där färre än var fjärde företagare var kvinna 2002 till en nivå på knappt 30 procent 2016. Det är en ökning med drygt 4 procentenheter, vilket är högre än utvecklingen i EUEU: under samma period.

När det kommer till andelen kvinnliga företagare med anställda placerar sig Sverige däremot betydligt bättre i jämförelse med andra europeiska länder. Nära 27 procent av de kvinnor som driver företagföretag: i Sverige har också anställda i sina företagföretag:. Det är samma andel som genomsnittet för EUEU:-länderna.

Senast uppdaterad: 2024-07-03

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad