Ekonomifakta

Företagare - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Av Sveriges cirka 500 000 företagare är omkring var fjärde kvinna. Det är en mycket låg andel ur ett europeiskt perspektiv och ligger en bra bit under genomsnittet i EU. Högst andel kvinnliga företagare bland länderna i EU har Luxemburg, Litauen och Lettland, lägst är andelen i Rumänien och Malta.

Loading

År 2022 var knappt 28 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EUEU:-snittet som samma år uppgick till cirka 33 procent. Sverige återfinns därmed tydligt i den nedre halvan av länder. Högst andel kvinnliga företagare återfinns i Luxemburg där omkring 44 procent av företagarna var kvinnor 2022. Längst ned på listan hamnar Rumänien med endast 24,2 procent.

När det kommer till andelen kvinnliga företagare med anställda placerar sig Sverige dock betydligt bättre i jämförelse med andra europeiska länder. Nära 27 procent av de kvinnor som driver företagföretag: i Sverige har också anställda i sina företagföretag:. Det är samma andel som genomsnittet för EUEU:-länderna.

Ser man till andelen kvinnor som driver företagföretag: under en längre tidsperiod har trenden varit något ökande under stora delar av 2000-talet. Från en nivå där färre än var fjärde företagare var kvinna 2002 till en nivå på knappt 30 procent 2016. Det är en ökning med drygt 4 procentenheter, vilket är högre än utvecklingen i EUEU: under samma period. Under de senaste åren har utvecklingen dock brutits och andelen kvinnor som driver företagföretag: i Sverige minskat.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-05-22

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad