Ekonomifakta

Anställda och företagare per bransch

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är exempel på branscher där majoriteten av de anställda är kvinnor. Liknande mönster syns även när det kommer till företagande.

Loading

Hälften av alla anställda i Sverige är idag kvinnor. Andelen varierar dock inom olika yrken. Inom vård och omsorg utgör kvinnor fyra av fem anställda och inom utbildningssektorn nära tre fjärdedelar. Andelen är som lägst inom sektorer som traditionellt dominerats av män, som exempelvis byggverksamheten där nästan 90 procent av de anställda idag är män.

Mönstret går igen även inom näringslivetnäringslivet: och var man väljer att starta företagföretag:. Det är vanligare att kvinnor driver företagföretag: inom sektorer som varit och fortfarande är kvinnodominerade. Det samma gäller bland män. Drygt 60 procent av företagen inom vård och omsorg drivs av kvinnor liksom drygt hälften av företagen inom utbildningssektorn. Inom byggverksamhen ser det annorlunda ut och närmare 95 procent av företagarna är män.

Totalt sett är cirka en tredjedel av företagarna i Sverige idag kvinnor. Att de driver företagföretag: i lägre utsträckning än män kan ha flera förklaringar. En av dem är att kvinnor ofta är verksamma inom den offentligt finansierade sektorn där det är mindre vanligt med privat företagande. I internationell jämförelse har Sverige en låg andel kvinnor bland företagarna .

Att kvinnor är överrepresenterade inom vård och utbildningutbildning: innebär dock inte att det är i dessa sektorer flest kvinnor driver företagföretag:. Omkring sju respektive tre procent av alla kvinnor som driver företagföretag: har verksamheter i dessa sektorer. Den vanligaste branschen är företagstjänster följt av serviceverksamhet och personliga tjänstertjänster:. Bland både kvinnor och män är det vanligt att driva företagföretag: inom företagstjänster, handel och jordbruk.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-07-04

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad