Ekonomifakta

Sysselsättningsgap - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-05-12

Sverige uppvisar tredje störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Vi är dock inte ensamma om denna problematik. Stora skillnader i sysselsättningsgrad förekommer också i länder som Tyskland och Frankrike.

Loading

I Sverige är sysselsättningsgraden lägre bland utrikes än inrikes födda. Det beror delvis på att det tar tid att etablera sig på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:, men även för personer som har bott i Sverige under en längre tid kvarstår skillnader i andelen som jobbar . Om man jämför sysselsättningsgraden bland inrikes och utrikes födda ser man att Sverige är de EUEU:-länder som uppvisar störst skillnad. Jämfört med inrikes födda är sysselsättningsgraden i Sverige 10,6 procentenheter lägre bland utrikes födda.

Om man endast ser till sysselsättningen bland utrikes födda sticker Sverige dock inte ut negativt jämfört med övriga länder. Som framgår av miniatyrdiagrammet ligger vi då något högre än genomsnittet i EUEU:. Det stora sysselsättningsgapet i Sverige ska alltså delvis ses mot bakgrund av att sysselsättningsgraden bland inrikes födda är hög jämfört med andra länder.

Sysselsättningsgraden påverkas också av de utrikes föddas bakgrund. Ju högre utbildning desto lättare är det att etablera sig på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Om en stor andel kommer från länder med låg genomsnittlig utbildningsnivå kommer det att dra ner sysselsättningsgraden i hela gruppen. På samma sätt uppvisar länder med en hög grad av arbetskraftsinvandring ofta en hög sysselsättningsgrad bland utrikes födda.

I vissa länder har utrikes födda lättare att ta sig in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: än i andra. Det beror på hur väl deras kompetenskompetens: stämmer överens med de jobb som finns tillgängliga på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Relevanta språkkunskaper och utbildningutbildning: är viktigt för att få in en fot på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Det kan exempelvis vara lättare för personer som kommer från ett fransktalande land att flytta till Frankrike än till Sverige eftersom de redan kan språket. Gamla kolonier brukar även ha utbildningssystem som påminner om den gamla kolonialmaktens system.

Senast uppdaterad: 2023-05-12

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad