Ekonomifakta

Nyanmälda platser

119 774Antal

apr-24

Senast uppdaterad: 2024-05-14

I april uppgick antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen till 119 774 i icke-säsongsrensade termer. I säsongsrensade siffror uppgick antalet till 110 898 vilket var något färre än i mars.

Loading

Antalet nyanmälda platser kan i normalfallet ses som en indikator för hur det går på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: och hur arbetsgivarearbetsgivare: ser på framtiden. Ett ökat antal kan tolkas som ett tecken på optimism. Under april ökade antalet nyanmälda platser jämfört med mars, i icke-säsongsrensade siffror.

De nya lediga jobb som redovisas här är de tjänstertjänster: som anmälts till Arbetsförmedlingen och har en varaktighet på minst 11 dagar upp till en tillsvidaretjänst. Att det finns lediga jobb samtidigt som antalet arbetssökande ökar innebär dock inte att de arbetslösa kan ta de lediga jobben. Skillnader i utbildningskrav och stora avstånd kan minska rörligheten på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: och försvåra matchningen av arbetssökande och jobb. Det kan exempelvis vara svårt att matcha en arbetslösarbetslös: kock i Ystad med ett jobb som sjuksköterska i Göteborg.

Genom att studera diagrammet på längre sikt kan man konstatera att antalet nyanmälda platser i normalfallet följer konjunkturen väl . Under slutet av 80-talet anmäldes kring 80 000 nya jobb per månad och i början av 90-talet endast kring 30 000 nya jobb per månad. Antalet steg sedan successivt, med en dipp efter IT-bubblan, fram till sommaren år 2008. Botten nåddes i maj år 2009 och dåvarande finanskris.

Antalet nyanmälda platser är också säsongsberoende. Nedgångarna under sommarmånaderna beror i högre utsträckning på semestertider snarare än konjunkturförändringar. Just säsongsvariationerna gör det viktigt att jämföra siffrorna med motsvarande månad året innan och inte månaden före samma år. Om man vill bedöma trenden på längre sikt är det bäst att studera den säsongsrensade serien.

Senast uppdaterad: 2024-05-14

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad