Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

Sveriges största företag

Efter antal anställda i Sverige, 2022

Anställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Volvo AB22 01364 303473 479
Volvo Car AB21 37121 798330 145
Samhall AB20 0863 289
Postnord AB18 2518 45040 212
Scania AB19 46631 753170 004
Saab AB15 0443 51142 006
Ericssson, Telefon AB LM14 04387 698271 546
ICA Gruppen AB12 90410 973136 253
H & M Hennnes & Mauritz AB10 44796 075223 553
Securitas AB10 000276 840133 237
Skanska AB7 44920 740163 174
Sandvik AB7 06935 249123 453
LADDA NER
Källa: Bolagens årsredovisningar
* Samhalls totala intäkter uppgick till 10 102 msek varav den största posten som inte ingår i omsättningen ovan var Statlig merkostnadsersättning på 6 539 msek
 

Vi ser i denna uppställning att Volvo AB toppar listan med 22 013 anställda i Sverige följt av Volvo Cars AB med 21 371. Globalt sett är även Volvo ett mycket stort företag, de har cirka trippelt så många anställda utomlands och omsätter även mer.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.