Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

Sveriges största företag

Efter antal anställda, 2017

Anställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Volvo Car AB22 679,0015 290,0027 724,00
PostNord AB20 592,0010 758,0022 671,00
Samhall AB19 459,000,002 981,00
AB Volvo18 974,0066 429,009 023,00
Axel Johnson holding AB17 122,003 250,0069 026,00
Scania AB15 652,0026 717,006 579,00
Ericsson AB14 312,0093 057,002 989,00
Saab AB12 912,003 023,0013 218,00
ICA Gruppen AB12 319,009 818,0092 300,00
Hennes & Mauritz AB10 100,00113 078,008 236,00
LADDA NER
Källa: Bolagens årsredovisningar
*Samhalls totala intäkter uppgick till 8 281 msek varav den största posten som inte ingår i omsättningen ovan var Statlig merkostnadsersättning på 4405 msek
 

Vi ser i denna uppställning att AB Volvo toppar listan med 22 679 anställda i Sverige följt av PostNord AB med 20 592. Globalt sett är dock AB Volvo ett mycket större företag, de har mer än dubbelt så många anställda totalt sett och omsätter nästan sex gånger så mycket.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.