Företagskonkurser

Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent under 2018 jämfört med 2017. Det negativa utvecklingen var som mest påtaglig inom transportbranschen samt hotell- och restaurangbranschen.

Antalet företagskonkurser har minskat stadigt sedan toppnoteringen 1992. Den höga nivån på konkurser under början av 90-talet orsakades av en svår ekonomisk kris som drabbade Sverige under denna period. Efter en svag uppgång i början på 2000-talet har konkurserna återigen blivit färre, men mellan 2008 och 2009 ökade de något. Orsaken var framför allt en internationell lågkonjunktur i kombination med finanskrisen under hösten 2008 och dess konsekvenser.

Sedan 2013 har antalet konkurser återigen minskat men för 2017 och 2018 har utvecklingen vänt. De två stora branscherna som främst drabbades var transportbranschen samt hotell- och restaurangbranschen. Antalet företagskonkurser för transportbranschen ökade med 31 procent och hotell- och restaurangbranschen med 20 procent för 2018.