Inflation - Europa

Under januari hade de europeiska länderna en genomsnittlig inflationstakt runt 3,1 procent. Det är däremot stor skillnad mellan länderna. Till exempel var inflationen i Rumänien 7,3 procent medan Italien hade en inflation på 0,9 procent.

Inflationen i de europeiska länderna mäts av Eurostat och redovisas i diagrammet som den procentuella förändringen mätt på årsbasis. Det innebär att prisutvecklingen på olika tjänster och varor mäts och sedan beräknas den årliga skillnaden mellan priset den här månaden och samma månad förra året. Det finns lite olika sätt att mäta delkomponenter i indexet och olika sätt att hantera kvalitetsjusteringar av vissa varor. Därför finns det olika index. I diagrammet visas HIKP-inflationen för samtliga länder förutom Sverige där inflationen mätt med KPIF visas. Detta på grund av att Riksbanken har sitt inflationsmål satt i termer av KPIF. Du kan läsa mer om skillnaden mellan HIKP och KPIF här.

Under de senaste månaderna har inflationen varit högst i de baltiska länderna. I Sverige var inflationen 9,3 procent i januari, vilket var något lägre än genomsnittet på 10,9 procent. Många av de europeiska länderna upplever nu de högsta nivåerna av inflation på mycket länge.