Offentlig sektor i privat regi

Landstingen och kommunerna är ansvariga för att tillhandahålla ett antal tjänster för sina invånare. Främst handlar det om skola, vård och omsorg. De behöver dock inte själva utföra tjänsterna. Istället kan de köpa tjänsten från en annan aktör, till exempel ett privat företag, som då utför tjänsten.

För kommuner och landsting är vård, skola och omsorg de största ansvarsområdena. Drygt 80 procent av kommunernas kostnader går till skol- och omsorgssektorerna. En stor andel av landstingens kostnader går till vården. Övriga kostnader inkluderar politisk verksamhet, kulturverksamhet, infrastruktur och samhällsskydd, affärsverksamhet samt energiförsörjning och avfallshantering.

Under 2015 bestod 12,9 respektive 11,7 procent av kommunernas och landstingens kostnader av köp av verksamhet från andra utförare. I kronor innebar detta att kommunerna, vars totala kostnader var ungefär 572 miljarder kronor år 2015, köpte verksamhet för drygt 70 miljarder kronor från privata företag. Landstingen, vars totala kostnader var knappt 308 miljarder kronor, köpte verksamhet från privata utförare för runt 35 miljarder kronor.