Befolkningsökning, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 114 592 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Borås stad nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.