Befolkningsökning, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 714 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Borås stad den 85:e högsta i landet med 2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.