Andel förtidspensionärer, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 52:a högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.