Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet sysselsatta i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till drygt 1,5 miljoner år 2015.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar:

  • Den statliga sektorn: riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna.
  • Den kommunala sektorn: kommuner, landsting och regioner samt kommunala förbund
  • Ålderspensionssystemet

Kommunsektorn omfattar både kommuner, primärkommuner, och landsting, landstingskommuner och regioner samt kommunalförbund.

Den allra största sysselsättningsdelen står primärkommunerna för. Detta är inte så konstigt då primärkommunernas ansvar inkluderar bland annat följande områden: social omsorg, utbildning, förskola,  byggfrågor, miljöskydd, renhållning, avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst  och civilförsvar.

Andelen sysselsatta i offentlig sektor har minskat sedan 1990-talet. År 2016 var andelen cirka 30 procent.