Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet sysselsatta i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till nära 1,6 miljoner år 2016.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar:

  • Den statliga sektorn: riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna.
  • Den kommunala sektorn: kommuner, landsting och regioner samt kommunala förbund
  • Ålderspensionssystemet

Kommunsektorn omfattar kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Den största sysselsättningsandelen svarar kommunerna för. Detta är inte så konstigt då deras ansvar inkluderar bland annat följande områden: social omsorg, grund- och gymnasieskola, förskola,  byggfrågor, miljöskydd, renhållning, avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst och civilförsvar.

Andelen sysselsatta i offentlig sektor har minskat sedan 1990-talet. År 2016 var andelen cirka 30 procent.