VD-löner

Medianlönen för VD:ar ligger på 81 500 kronor i månaden. Högst medianlön finns bland VD:ar inom indutrin. Medianlönen är lägst för VD:ar inom byggnadsverksamhet.

I Sverige finns det cirka 39 000 privatägda företag med minst 10 anställda. Enligt data från Svenskt Näringsliv var medianlönen för VD:ar i företag av den storleksklassen 81 535 kronor i månaden år 2015. 10 procent av VD:arna tjänade mer än 176 000 kronor i månaden (den 90:e percentillönen) och 10 procent tjänade mindre än 40 000 kronor i månaden (den 10:e percentillönen).  Här kan du läsa mer om percentilindeling.

Något som påverkar VD:ars löner är vilken bransch de är verksamma i. I miniatyrdiagrammen visas medianlönens utveckling för VD:ar uppdelat på bransch fram till 2013. Medianlönen är högst inom industrin och lägst inom byggnadsverksamhet.

Att lönerna som redovisas här ligger lägre än många av de siffror som cirkulerar i media beror på att många undersökningar bara fokuserar på de VD:ar som tjänar mest. Ser man lite bredare på näringslivet finner man att lönenivåerna är helt annorlunda i näringslivet totalt sett.