Anställda och företagare per bransch

Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt Utbildning är kvinnodominerade branscher där 81 respektive 74 procent av de anställda är kvinnor. Samma mönster syns även bland kvinnliga företagare.

Totalt sett är hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. Andelen varierar inom olika yrken och är som högst inom Vård och omsorg samt Utbildning. Inom Vård och omsorg är fyra av fem av de anställda kvinnor. Inom utbildningssektorn utgör kvinnor en fjärdedel av de anställda. Andelen kvinnor är lägst inom traditionellt manliga branscher som Byggverksamhet där bara omkring en tiondedel av de anställda är kvinnor.

Andelen kvinnliga företagare är högst inom kvinnodominerade branscher. Inom Vård och omsorg samt Utbildning är mer en hälften av företagarna kvinnor.

Totalt sett är andelen kvinnor bland egenföretagare ungefär 30 procent. Att kvinnor inte driver företag i samma utsträckning som män kan ha flera förklaringsgrunder, en av dem är att kvinnor ofta är verksamma inom den offentligt finansierade sektorn där det är mindre vanligt med privat företagande. Här kan du läsa om kvinnligt företagande ur ett internationellt perspektiv.