Flyktinginvandrares förvärvsfrekvens - kvinnor och män

Det tar lång tid för flyktingar och flyktinganhöriga att etablera sig på arbetsmarknaden. För kvinnorna tar det längre tid än för männen. Efter 6-7 år förvärvsarbetar hälften av männen i åldersgruppen 20-64 år. För kvinnorna tar det omkring tio år innan hälften har kommit i arbete.

I diagrammen visas förvärvsfrekvensen för flyktingar och deras anhöriga uppdelat på utbildningsnivå, vistelsetid i Sverige och kön. I det första diagrammet visas den genomsnittliga förvärvsfrekvensen efter tid i Sverige. I miniatyrdiagrammen i högerkolumnen är förvärvsfrekvensen uppdelad efter utbildningsnivå. För samtliga utbildningsnivåer är förvärvsfrekvensen lägre bland kvinnor än män under de första 10 åren i Sverige.

Lågutbildade kvinnor är de som har svårast att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Efter 10 år i Sverige förvärvsarbetar 35 procent av kvinnorna medan männens förvärvsfrekvens ligger på 46 procent, det vill säga 11 procentenheter högre. 

Skillnaden mellan kvinnor och män är mindre för personer med högre utbildning. Bland personer med eftergymnasial utbildning förvärvsarbetar 61 procent av männen och 60 procent av kvinnorna efter 10 år i Sverige. Av de flyktinginvandrare som bott i Sverige i mer än 10 år är förvärvsfrekvensen till och med högre bland kvinnor med eftergymnasial utbildning än män.