Arbetsmarknadspolitiska program

I Sverige finns ett stort antal arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis praktik, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. Störst bland anställningsstöden är nystartsjobben samt de stöd som riktas till personer med nedsatt arbetsförmåga. Övriga anställningsstöd är relativt små sett till antalet deltagare, även om det under senare år skett en ganska kraftig tillväxt av antalet Extratjänster. 

 

En genomsnittlig månad under 2017 hade 133 000 personer en anställning där arbetsgivaren fick någon form av ekonomiskt stöd. Majoriteten av dessa anställningar, omkring 74 000, var riktade till personer som på grund av olika slags funktionsnedsättning hade nedsatt arbetsförmåga. I diagrammet representeras dessa av kategorin Särskilda insatser. Under de senaste tio åren har antalet anställningar av denna typ hållit sig relativt konstant, däremot har det skett förändringar inom gruppen. Framför allt har många som tidigare hade så kallat lönebidrag övergått till en stödform som kallas trygghetsanställning.

Övriga anställningsstöd är riktade till personer som av andra anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar i främst om långtidsarbetslösa och nyanlända, men även i viss mån om ungdomar. Störst av dessa stöd, sett till antalet anställningar, är nystartsjobben. Dessa infördes 2007 och hade en kraftig tillväxt under 2009 och 2010, det vill säga strax efter finanskrisen hade försvårat läget på arbetsmarknaden.

Övriga stöd är jämförelsevis små, även om det skett en relativ kraftig ökning av antalet extratjänster under senare år. Traineejobben, vilka infördes 2015, uppgick vid början av 2018 till knappt 500 stycken. Extratjänsterna och de moderna beredskapsarbetena uppgick vid samma tid till cirka 13 100 vilket var betydligt mer än de knappt 3 000 instegsjobben.

Instegsjobben är specifikt riktade till nyanlända, annars har ofta de olika stöden ungefär samma målgrupper av arbetslösa. Deltar man i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin kan man till exempel vara aktuell både för en anställning med särskilt anställningsstöd, en extratjänst eller ett modernt beredskapsarbete i staten (se Arbetsförmedlingens hemsida för ytterligare detaljer kring detta samt hur hög subventionsgraden är i de olika programmen).

Utöver anställningsstöden inkluderar också de arbetsmarknadspolitiska programmen andra former av åtgärder. Det handlar till exempel om arbetsmarknadsutbildningar, praktik, arbetsträning och olika typer av förberedande insatser. Störst av dessa är jobb- och utvecklingsgarantin där omkring 100 000 personer deltog under en genomsnittlig månad år 2017. Två andra stora program är jobbgarantin för ungdomar (ca 16 000 deltagare en genomsnittlig månad) och olika typer av förberedande insatser (ca 42 000 deltagare per månad). Klicka på miniatyrdiagrammet för att ta del av fler detaljer.