Ekonomifakta

Långtidsarbetslöshet

2,7Långtidsarbetslösa som andel av arbetskraften

apr-24

Senast uppdaterad: 2024-05-22

En person som varit arbetslös i mer än ett halvår räknas som långtidsarbetslös. I april hade 154 800 personer varit arbetslösa i minst 27 veckor.

Loading

Personer som varit kontinuerligt arbetslösa i 27 veckor eller mer klassas som långtidsarbetslösa. Andelen beräknas i förhållande till arbetskraften, vilket diagrammet här ovanför visar. I april i år hade 154 800 personer varit arbetslösa i minst ett halvår. Det motsvarar 2,7 procent av arbetskraften. Sett till det totala antalet arbetslösa har cirka tre av tio varit arbetslösa i mer än ett halvår, vilket man kan se i diagrammet här nedanför.

Loading

Hur stor andel av de arbetslösa som är långtidsarbetslösa skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Långtidsarbetslösheten är högre bland den äldre befolkningen. På vår sida om arbetslöshetstider kan man se att bland personer över 55 år är cirka 40 procent av de arbetslösa långtidsarbetslösa.

Som andel av antalet arbetslösa uppvisar statistiken vanligtvis stor säsongsvariation med bottennotering i juni varje år. Det kan bland annat förklaras med att det tillkommer en stor grupp nyblivna arbetslösa i just juni. Studenter som har studerat under våren och inte aktivt sökt jobb räknas inte som arbetslösa i maj, men om de börjar söka jobb efter terminsslutet så räknas de som arbetslösa i juni. Även om antalet långtidsarbetslösa skulle vara konstant så minskar andelen på grund av att det tillkommer ett stort antal personer som är arbetslösa under månaden. På vår sida om ungdomsarbetslöshet kan man se att antalet arbetslösa ungdomar ökar kraftigt i juni varje år. Att andelen långtidsarbetslösa ökar igen i juli beror troligtvis på att många av de studenter som var arbetslösa i juni har påbörjat ett sommarjobb i juli.

Notera att statistiken mäter hur många av de arbetslösa som vid en given tidpunkt har varit arbetslösa mer än ett halvår. Att en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa betyder alltså inte att var tredje person som blir arbetslösarbetslös: kommer att bli långtidsarbetslös. Eftersom personer som får jobb försvinner ur arbetslöshetsstatistiken blir de med långa arbetslöshetsperioder överrepresenterade.

Senast uppdaterad: 2024-05-22

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad