Ekonomifakta

Högskoleutbildade - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-10-16

Utbildningsnivån blir allt högre inom OECD. Drygt fyra av tio av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning. I Sverige uppgår andelen med eftergymnasial utbildning till 48,5 procent. I nästan alla länder är utbildningsnivån högre i den yngre delen av befolkningen.

Loading

I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildningutbildning: har utbildningsnivån inom OECDOECD: ökat. Andelen högskole- och universitetsutbildade i Sverige mellan 25-64 år, är högre än genomsnittet i OECDOECD: som ligger nära 40 procent.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även se andelen yngre, 25-34 år, med eftergymnasial utbildningutbildning:. I samtliga OECDOECD:-länder är andelen eftergymnasialt utbildade högre i den här åldersgruppen jämfört med det bredare genomsnittet i befolkningen.

Andelen yngre med en eftergymnasial utbildningutbildning: blev för första gången högre än andelen med enbart gymnasial utbildningutbildning: i OECDOECD: under 2016. Liknande utveckling kunde ses redan ett par år tidigare i Sverige. Under senaste året uppgick andelen eftergymnasialt utbildade till drygt 49 procent bland personer 25-34 år. Det är omkring 14 procentenheter högre än andelen med enbart gymnasieutbildning i samma åldersgrupp.

Bland OECDOECD:-länderna är andel högskole- och universitetsutbildade högst i Sydkorea, där andelen uppgår till 69,6 procent. Lägst är andelen i Sydafrika där andelen ligger kring 13 procent.

Läs mer om utbildningutbildning: och hur stor andel av befolkningen som har gymnasieutbildning här.

Senast uppdaterad: 2023-10-16

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning