Ekonomifakta

Studieresultat - grundskolan

Senast uppdaterad: 2023-10-09

121 000 elever gick ut grundskolan våren 2023. 26 procent av dessa elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan.

Loading

I cirkeldiagrammet ovan visas andelen elever som gick ut grundskolan med betyget godkänt eller högre i alla ämnen våren 2023. Strax under tre fjärdedelar av eleverna uppnådde kunskapskraven och fick fullständiga slutbetyg.

I det mindre diagrammet kan du också se andelen elever som gått ut grundskolan utan att ha nått målen för godkänt i minst ett ämne. Förra läsåret hade cirka 26 procent av eleverna inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och nära 15 procent, omkring 17 600 elever, hade underkänt i minst ett av kärnämnena svenska, engelska och matematik. Dessa elever är inte behöriga till något program på gymnasiet och har större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap .

De flesta elever som saknar behörighet i ett av de tre kärnämnena saknar behörighet i matematik. Under senaste läsåret saknade omkring 5 800 elever behörighet i samtliga tre ämnen. Att sakna betyg i ett eller flera ämnen ska dock inte förväxlas med ett uteblivet slutbetyg. Slutbetyg utfärdas till alla elever i grundskolan när skolplikten avslutas oberoende av hur eleverna har presterat vad gäller de mål- och kunskapsrelaterade kriterierna.

Betygen i grundskolan sätts idag enligt en sexradig skala som sträcker sig från A till F. Högsta möjliga betyg motsvaras av ett A och E betyder godkänt. Ett F innebär att eleven är underkänd i ämnet. Elever med hög frånvaro kan få ett streck då ett betyg kan vara svårt att sätta. För att kvalificera sig till ett gymnasieprogram efter grundskolan krävs godkänt i minst åtta ämnen varav matematik, svenska och engelska måste vara inräknade. Här kan du läsa om studieresultaten i gymnasieskolan .

Betygsättning före 2011 års skollag

Dagens betygsskala (A-F) infördes med den nya skollagen 2011. Till elever som påbörjade sina studier innan dess gavs betygen Mycket väl godkänt (MVG), Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke godkänt (IG)

Senast uppdaterad: 2023-10-09

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning