Ekonomifakta

Gymnasieutbildade - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-10-16

Utbildningsnivån ligger generellt högt inom OECD. I snitt har knappt 81 procent av alla personer mellan 25 och 64 år minst en gymnasieutbildning. Sverige ligger en bit över snittet i samma åldersspann, nästan 86 procent har minst gymnasieutbildning.

Loading

Inom hela OECDOECD: har kunskapskraven ökat och många väljer därför att utbilda sig. För att komma in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: är det oftast nödvändigt att kunna visa upp ett examensbevis från åtminstone gymnasieskolan. Detta blir tydligt när man exempelvis jämför andelen personer med gymnasieexamen i åldern 25-34 år med hela gruppen 25-64 år. I de flesta länder är andelen högre för den yngre åldersgruppen. Sydkorea och Slovenien är exempel på länder där utbildningsnivån bland den yngre befolkningen är högre än bland den äldre.

I Sverige har omkring 85 procent av befolkningen i båda grupperna minst gymnasieutbildning. Sverige ligger över OECDOECD:-snittet för åldersgruppen 25-64 år men under snittet för gruppen 25-34 år. Däremot är andelen med högskoleutbildning högre än OECDOECD:-snittet i båda åldersgrupperna.

Senast uppdaterad: 2023-10-16

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning