Ekonomifakta

Utbildningskostnader per elev - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-10-20

Sverige satsar mycket på utbildning och har högre kostnader per elev på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå än genomsnitten i OECD.

Loading

Investeringar i utbildningssektorn är viktiga för att bland annat skapa ekonomisk tillväxt , öka produktiviteten och för att minska sociala ojämlikheter i samhället. I diagrammet ovan visas totala kostnader per elev i årskurs 1-6 bland länderna i OECDOECD:. Nästan alla länder har obligatorisk grundskola men det är stora skillnader mellan de länder som investerar mest och de länder som investerar minst. Under 2020 spenderade Luxemburg mest per elev i årskurs 1-6 medan Mexiko placerade sig längst ned bland de jämförda länderna. Sverige placerade sig en bra bit över genomsnittet i OECDOECD:.

Genomsnittskostnaden per elev kan också variera inom länderna. Lokalkostnader och lönelägen kan exempelvis skilja sig mellan storstad och landsbygd.

I takt med att allt fler väljer att genomgå gymnasie- och universitetsutbildningar har utgifterna för utbildningutbildning: också ökat över tid. Utbildningskostnaderna per elev tenderar att öka ju högre upp i utbildningsnivå man kommer. Sverige spenderar mer än genomsnittet i OECDOECD: oavsett studienivå. Vi spenderar också betydligt mycket mer på högskolestudier än många andra länder. Det har bland annat att göra med att vi har hög grad av forskning- och utvecklingssatsningar på universiteten.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-10-20

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning