Ekonomifakta

Elasticitet

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Vad är elasticitet? Elasticiteter inom nationalekonomin mäter hur känsliga efterfrågan och utbud är för ändringar i olika variabler. Elasticiteter är relativa tal och den allmänna definitionen brukar ges som den procentuella förändringen i en variabel till följd av en en-procentig förändring i en annan variabel.

Det finns flera olika typer av elasticiteter, exempelvis mäter efterfrågans priselasticitetpriselasticitet: hur känslig efterfråganefterfrågan: är för en prisförändring medan utbudets priselasticitetpriselasticitet: mäter hur känsligt utbudet är för förändringar i priset. Det finns även faktorer utöver priset som påverkar efterfråganefterfrågan:, exempelvis mäter inkomstelasticiteten hur en förändring i inkomsten påverkar efterfråganefterfrågan:. Nedan har inkomselasticiteten illustrerats grafiskt för att kunna beskriva hur såväl efterfråganefterfrågan:, varutyp, inkomstinkomst: samt kvantiteter hänger samman.

Loading

Exempelvis går det att titta på inferiora varorinferiora varor: som enklast kan beskrivas som varorvaror: där efterfråganefterfrågan: sjunker i takt med att inkomsten ökar. Den här typen av varorvaror: skulle exempelvis kunna utgöras av konservmat eller snabbnudlar som i takt med att en person får större inkomstinkomst: inte längre har samma efterfråganefterfrågan: på. I motsats går det även att se den röda linjen som utgörs av lyxvaror. Det här är varorvaror: som blir mer efterfrågade i takt med att en persons inkomstinkomst: blir högre. Den här varutypen skulle exempelvis kunna utgöras av märkeskläder, diverse bilmodeller och så vidare. Däremellan finns även nödvändighetsvaror som illustreras av den blå linjen, det är varorvaror: som konsumenter köper oavsett hur inkomsten ser ut vilket innebär att dess känslighet för förändringar i inkomstinkomst: inte är lika stor. Olika typer av mediciner, tobak, elektricitet eller vatten skulle kunna vara sådana varorvaror:.

Senast uppdaterad: 2023-08-17

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori