Ekonomifakta

Merkantilism

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Merkantilism är en ekonomisk teori och policyinriktning som var dominerande under den tidiga moderna eran, särskilt mellan 1500- och 1700-talet. Den grundläggande tanken bakom merkantilismen är att en nations ekonomiska styrka och välfärd mäts genom dess ansamling av ekonomiska tillgångar, på den tiden ädelmetaller, främst guld och silver (dvs dåtidens pengar). För att uppnå detta strävade staten efter att öka exporten och minska importen genom olika politikåtgärder.

Merkantilistiska länder främjade exporten av inhemska varorvaror: och tjänstertjänster: genom att ge subventioner till producenter, etablera monopolmonopol: och höja tullar och avgifter på importerade varorvaror:. Samtidigt försökte de begränsa importen genom att införa handelsrestriktioner och skapa hinder för utländska varorvaror: på den inhemska marknaden. Tanken var att genom att exportera mer än vad man importerade skulle landet samla på sig ädelmetaller och därmed öka sin ekonomiska makt.

Det är viktigt att notera att merkantilismen har kritiserats av moderna ekonomer. Kritikerna menar att dess fokus på att ackumulera ädelmetaller som rikedom var missriktat och att den nuvarande förståelsen av ekonomisk välfärdvälfärd: fokuserar på produktivitetproduktivitet:, tillväxttillväxt:, innovationinnovation: och levnadsstandard snarare än en enkel ansamling av ädelmetaller. Trots detta har merkantilismen haft en betydande inverkan på ekonomiska tankar och politik genom historien och har format många ländernas handelspolitikhandelspolitik: under lång tid.

Senast uppdaterad: 2023-11-08

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori