Ekonomifakta

Tjänsteproduktionen

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Tjänsteföretagen står för en allt större andel av Sveriges BNP. Företag hyr till exempel in personal i större utsträckning än tidigare. Det har även skett en betydande tillväxt av telekommunikationstjänster samt programmering och datakonsulter.

Loading

Tjänstesektorn är en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt , BNPBNP:. I termer av näringslivets förädlingsvärdeförädlingsvärde: står tjänsteproduktionen för två tredjedelar av produktionen. Den svenska tjänstesektorn kan delas in i en rad olika delsektorer. Två av de största är handelssektorn (detalj- och partihandelpartihandel:) och fastighetssektorn. Som framgår av diagrammet svarar handeln för knappt 22 procent av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du välja att studera utvecklingen över tid. Då framgår det att några sektorer upplevt särskilt stark tillväxttillväxt:. Procentuellt sett har telekommunikation och olika typer av dataverksamhet, som programmering och datakonsulttjänster, vuxit mest. I diagrammet sammanfattas dessa verksamheter under rubriken "Information och kommunikation". En annan sektor som vuxit betydligt är välfärdssektorn, det vill säga utbildningutbildning:, vård och sociala tjänstertjänster:.

Som framgår av diagrammet föll produktionen inom vissa branscher, till exempel hotell och restaurang, på grund av coronakrisen framförallt under det andra kvartalet 2020.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi