Ekonomifakta

Läget i ekonomin - september

Publicerad: 2015-10-01

Stämningsläget i den svenska ekonomin stärktes under september och flera indikatorer uppvisade en positiv utveckling. Stockholmsbörsen går dock i motsatt riktning och har fallit tillbaka till årets ingångsvärde.

Att det allmänna stämningsläget i ekonomin stärktes visar sig i att Berometerindikatorn steg med 2,1 enheter till 106,8. Det är den tredje månaden i följd som indikatorn stiger. Dessutom är det den femte månaden i följd som den ligger över det historiska genomsnittet. Delindikatorn för hushållen är dock inte lika stark som övriga indikatorer och backade med 1,1 enheter till 98,7.

Stockholmsbörsen fortsatte att falla under månaden och backade drygt 4 procent. Börsen ligger nu i nivå med årsskiftet och den starka uppgången som skedde under årets första månader är utraderad. I ett längre perspektiv är dock utvecklingen god. Dessutom ser det ut som att 2015 blir ett rekordår för börsintroduktioner vilket antyder att tron på Stockholmsbörsen fortfarande är stark.

Ta del av samtliga indikatorer i Läget i ekonomin här:

Läget i ekonomin – september 2015 (pdf, 1,3 Mb)

av Christian Holmström

Publicerad: 2015-10-01

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi