Ekonomifakta

Läget i ekonomin - oktober

Publicerad: 2015-11-03

Stämningsläget i ekonomin stärktes något under oktober och Barometerindikatorn steg till 108,3. Andra positiva indikationer var att antalet personer som varslades om uppsägning sjönk jämfört med föregående år. Även Stockholmsbörsen vände den nedåtgående trenden.

Under oktober uppvisade många indikatorer en positiv utveckling. Barometerindikatorn, som visar det allmänna stämningsläget, steg till 108,3. Det var den fjärde månaden i följd som Barometerindikatorn stärktes. Även indikatorerna för arbetsmarknadenarbetsmarknaden: stärktes. Antalet personer som varslades om uppsägning var 972 färre jämfört med samma månad föregående år och arbetslösheten föll marginellt.

Vidare stärktes även indikatorerna för industriproduktion och varuexport. Här är det dock viktigt att inte glömma bort den långsiktiga utvecklingen. Även om de första tre kvartalen av 2015 har varit skapliga för varuexporten så understiger de fortfarande motsvarande perioder 2011 och 2012. Detsamma gäller industriproduktionen, indexindex: har stärkts på senare tid men ur ett längre perspektiv är utvecklingen inte så stark som man kunde önska.

Ta del av samtliga indikatorer i Läget i ekonomin här:

Läget i ekonomin – oktober 2015 (pdf, 1,3 Mb)

av Christian Holmström

Publicerad: 2015-11-03

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi