Ekonomifakta

Läget i ekonomin - november

Publicerad: 2016-12-05

Högkonjunkturen gör comeback och Barometerindikatorn är återigen stark. Varslen fortsätter att ligga kvar på låga nivåer och tjänsteproduktionen går bra. Samtidigt finns det flera orosmoln, industriproduktionen fortsätter att vackla och varuexporten har inte tagit fart.

Sverige befinner sig i en högkonjunkturhögkonjunktur: vilket avspeglas i flera av indikatorerna i månadens utgåva av Läget i ekonomin. Till exempel visar Konjunkturinstitutets Barometerindikator att synen på ekonomin är mer positiv än normalt bland såväl företagföretag: som hushåll. Ett annat styrkebesked är att tjänsteproduktionen bibehåller en hög tillväxttakt.

Samtidigt råder det ingen brist på orosmoln framöver. Industriproduktionen har inte lyckats ta fart trots det gynnsamma konjunkturläget och den ovanligt svaga kronan . Det samma kan sägas om varuexporten som fortfarande ligger kvar under 2008 års nivå.

Under november publicerade även SCB siffror över BNP-tillväxten för det tredje kvartalet 2016. Den landade på 2,8 procent på årsbasis, vilket är en signal om att tillväxten redan nu håller på att bromsa in. Även detta är ett tecken på att högkonjunkturen som vi är inne i kanske inte blir särskilt stark eller långvarig.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – november

av Christian Holmström

Publicerad: 2016-12-05

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi